วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น