วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ ดุกล้า ครูกศน.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมและ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตำบลวังทรายคำ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น