วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดโครงการศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน( กลุ่มสนใจ )หลักสูตรผ้าทอยกดอก จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม2567 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสมพร ใจคำ เป็นวิทยากร มีผู้เรียนจำนวน 7 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น