วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่13-19 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างทาสี ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีการนิเทศจากนางสาวสุทธิดา สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ และได้รับคำแนะนำการปรับปรุงประตูม้วนด้านหน้าศกร.ตำบลจากนายกประสิทธิ์ สมงอนด้วย











 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น