วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดโครงการศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน( กลุ่มสนใจ )หลักสูตรการย้อมผ้าสีครั่ง จำนวน 20 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม2567 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสมพร ใจคำ เป็นวิทยากร มีผู้เรียนจำนวน 7 คน มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.สกร อำเภอวังเหนือและครูจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและได้ให้คำแนะนำและให้กำลังแก่ผู้เรียน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น