วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมี นายประสิทธิ์ สมงอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ 1 ตำบล วังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และได้ให้คำแนะนำ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน โดยมีวิทยากร คือ นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา พัฒนาการอำเภอวังเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มดนตรีพื้นเมือง กลุ่มฮอมฮักผ้าทอ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มลำแต้ๆน้ำพริกลาบ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU )กับ ศกร.ตำบลในการจัดกิจกรรมต่างๆ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น