วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กศน.อำเภอวังเหนือ นำโดยนายภาณุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังเหนือจัดโครงการ อาสายุวกาชาดจิตอาสา ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุน ประมาณ จาก กองทุนประกันสุขภาพ สปสช. 2565/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ พิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และลงพื้นที่ตำบลวังทรายคำร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านก่อ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ 2564 จำนวน 14 ราย