วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ดาวเหนือเกมส์ 2024 มี นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอแจ้ห่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาฯ ประกอบด้วย กรีฑา วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ทั้งครูและนักศึกษา จาก สกร.อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และ อำเภอเมืองปาน ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา ตลอดจน นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง oร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณพ่อนายกประสิทธิ์ สมงอน พ่อกำนันยนต์ ใจยัง ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนรางวัลณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น