วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จำนวน20 ชั่วโมง ณ บ้านป่าสัก หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายอัศวิน อวดราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านร่วมนิเทศโครงการ โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ ถ่ายทอดวิธีการทำยาหม่องพริก การทำสเปย์ไล่ยูง การทำนำมันเขียว การทำนำมันทาถูนวดไก่ดำ ให้กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 10-17 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 40 ชั่วโมง ณ บ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายยนต์ ใจยัง กำนันตำบลวังทรายคำ ร่วมเปิดโครงการและมีนายเกรียงไกร ใจอยู่ เป็นวิทยากรโดยฝึกภาคทฤษฎีอธิบายหลักการเชื่อมเหล็กอย่างถูกวิธีรวมถึงให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติการเชื่อมเหล็กประกอบเป็นโครงโต๊ะเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน