วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมบัติ ดุกล้าครู กศน.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพได้ด้วยสมุนไพร มีกิจกรรมดังนี้ 1.การทำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล 2.น้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว ณ กศน.ตำบลวังทรายคำ หมู่ที่ 6 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น