วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้กศน.ตำบลวังทรายคำร่วมกับ กศน.ตำบลวังทอง กศน.ตำบลวังใต้ กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณบ้านดง ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยพิธีเปิดนายจงกล ใจบุญ ผญ.บ้านและมีนายสมบูรณ์ จิตต์ถือ เป็นวิทยากร ได้บรรยายการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้/สาธิตการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น