วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ชั่วโมง ณ หนังสือชุมชนบ้านนายอภิวัตน์ วังที หมู่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น