วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ กศน.ตำบลวังทอง และ กศน.ตำบลร่องเคาะ ร่วมจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและพึ่งตนเอง จำนวน 5 ชั่วโมง ณ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายจิระศักดิ์ ภาวนาผู้ใหญ่บ้านประธานเปิดโครงการ วิทยากรนายอรรถพล ลอมศรี มีกิจกรรมการทำธาตุอาหารแคลเซียมโบร่อน การทำหัวเชื้อไตรโคเดอม่า และการทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด และการมอบพันธ์ปลาให้กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น