วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On site และ on hand วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยทดสอบการประเมินการรู้หนังสือทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและมอบใบงานพร้อมหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยให้ผู้เรียนเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมและทำใบงานตามที่ครูมอบหมาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น