วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy เน้นการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และหลักสูตรการค้าออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น