วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กศน. อำเภอวังเหนือโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ. กศน.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต.และหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง วันที่ 14 กรกฏาคม2564 ณ ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีประธาน ศส.ปชต.และเลขานุการ ศส.ปชต ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการคัดเลือกศส.ปชต.ดีเด่นประจำปี 2564 นายสมบัติ ดุกล้า เลขานุการ ศส.ปชต. วังทรายคำ รายงาน


  •  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น