วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 กศน.ตำบลวังทรายคำได้ดำเนินกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่ 5 โดยดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom และได้มีการสอนผ่านวีดีโอ line ก่อนการจัดการเรียนการสอนได้ตรวจคัดกรองตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิค -19 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น