วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น