วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565นายภาณุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือนิเทศการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบสเต็มศึกษา STEM Eductuation โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำพิธีเปิดโดยนายกประสิทธิ์ สมงอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำและได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณปัญญาธรเป็นพระวิทยากรมีกระบวนการฝึกภาคทฤษฎีปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาพลังงานที่ราคาสูงโดยใช้พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบในพื้นที่
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น