วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลวังทรายคำดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำเนื้อแดดเดียว ณ บ้านปงวัง หมู่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางโดยมีนางรัชนีวรรณ พันธ์ดี เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรม 6 คน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น