วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลวังทรายคำดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การแปรรูปการผลิตผลทางการเกษตร ถั่วลิสง ณ บ้านป่าฝาง หมู่ 5 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางปราณีต ทิพยมณฑล เป็นวิทยากร โดยมีนายนิวัตน์ จันหอมผู้ใหญ่บ้านร่วมนิเทศการจัดกิจกรรม มีผู้ร่วมกิจกรรม 7 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น