วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังทรายคำ สังกัด.กศน.อำเภอวังเหนือเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ : โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยมีร้อยละผู้เข้าสอบ ดังนี้ ➡️ระดับประถม จำนวน 1คน ร้อยละเข้าสอบ 100 ➡️ระดับม.ต้น จำนวน 2 คนร้อยละเข้าสอบ 100 ➡️ระดับม.ปลาย จำนวน 9 คนร้อยละเข้าสอบ 100 % ทั้งนี้ กศน.อำเภอวังเหนือได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น