วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นิเทศการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำแหนมสมุนไพร ณ บ้านปงวัง หมู่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางโดยมีนางรัชนีวรรณ พันธ์ดี เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรม 6 คน


 

1 ความคิดเห็น:

  1. The best approach to clarify it's that if you had been to only wager on black or red, it wouldn’t be a 50/50 wager as a result of|as a end result of} the 카지노사이트 zeroes are neither black nor red. This saves you time and money spent on room, board and travel. Note that the content material on this web site should not be thought-about betting advice. This web site is free that you just can} use but we could receive fee from the businesses we characteristic on this web site.

    ตอบลบ