วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นิเทศการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำแหนมสมุนไพร ณ บ้านปงวัง หมู่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางโดยมีนางรัชนีวรรณ พันธ์ดี เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรม 6 คน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น