วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม ทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 1.การทำแหนมย่าง (ศกร.ตำบลวังแก้ว) 2.การทำถั่วทอดสมุนไพร (ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว) 3. การทำปลาหมึกย่างรสเด็ด (ศกร.ตำบลวังเหนือ) 4. การทำหมูปิ้งอารมณ์ดี (ศกร.ตำบลวังทอง) 5.การทำไอศกรีมโบราณ (ศกร.ตำบลวังใต้/ศกร.คนพิการอำเภอวังเหนือ) 6.การทำเครื่องดื่มน้ำผึ้ง มะนาว โซดา (ศกร.ตำบลวังทรายคำ) 7.การทำเฉาก๊วยนมสด คาราเมล (ศกร.ตำบลร่องเคาะ) 8.กิจกรรมอ่านปันสุขและกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ/ครูอาสาสมัคร กศน./ศกร.ตำบลวังซ้าย) ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี นายเอกศักดิ์ บุญพา หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางกัณฐมณี สองสีโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย และ ขอขอบคุณ นายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำและ ทีมงานคนลานดินเปิดหมวกขับกล่อมดนตรี เพื่อให้ความสุขกับผู้เข้าร่วมกิจกรร,


 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 และ ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2566 มีการให้ความรู้่กับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในภาคเรียน ที่ 2/2566 เกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ หอประชุมฮอมฮัก สกร.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง

 

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือ ศกร.ตำบลวังทรายคำ

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศกร.ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร 21001 /ทร31001) ระดับม.ต้นและระดับม.ปลาย โดยมอบหมายใบงาน การทำสื่อแหล่งเรียนรู้ตำบลด้านภูมิปัญญา และทดสอบการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 3)1กศน.ตำบล1อาชีพ 4)ความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ และ การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ 1)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 2)1กศน.ตำบล1อาชีพ 3)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4)1กศน.ตำบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ สกร.อำเภอวังเหนือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ และ ศกร.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับพร้อมคณะครู


 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย และได้ให้ใบงาน/แบบทดสอบให้นักษาทำ ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ และได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดบ้านก่อที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่ปี 2442 และจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุราว70ปี เพื่อถ่ายทำคลิปแหล่งเรียนรู้ ด้านจิตกรรมฝาผนัง ปฎิมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีน่าสนใจของตำบลวังทรายคำ


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอวังเหนือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันหมอกควันไฟป่า มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คนโดยมี นายทรงพล โพนทา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สกร. อำเภอวังหนือ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม ทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 1.การทำแหนมย่าง (ศกร.ตำบลวังแก้ว) 2.การทำถั่วทอดสมุนไพร (ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว) 3. การทำปลาหมึกย่างรสเด็ด (ศกร.ตำบลวังเหนือ) 4. การทำหมูปิ้งอารมณ์ดี (ศกร.ตำบลวังทอง) 5.การทำไอศกรีมโบราณ (ศกร.ตำบลวังใต้/ศกร.คนพิการอำเภอวังเหนือ) 6.การทำเครื่องดื่มน้ำผึ้ง มะนาว โซดา (ศกร.ตำบลวังทรายคำ) 7.การทำเฉาก๊วยนมสด คาราเมล (ศกร.ตำบลร่องเคาะ) 8.กิจกรรมอ่านปันสุขและกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ/ครูอาสาสมัคร กศน./ศกร.ตำบลวังซ้าย) ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี นายเอกศักดิ์ บุญพา หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางกัณฐมณี สองสีโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย และ ขอขอบคุณ นายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำและ ทีมงานคนลานดินเปิดหมวกขับกล่อมดนตรี เพื่อให้ความสุขกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 

วันที่ 4 มกราคม 2567จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาวัสดุศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลายโดยได้ให้ใบงานนักษาฝึกปฏิบัติและชี้แจงการเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2567 ร่วมถึงติดตามมอบใบงานหนังสือเรียนนักศึกษารุ่นใหญ่