วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอวังเหนือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันหมอกควันไฟป่า มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คนโดยมี นายทรงพล โพนทา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สกร. อำเภอวังหนือ จังหวัดลำปาง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น