วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย และได้ให้ใบงาน/แบบทดสอบให้นักษาทำ ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ และได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดบ้านก่อที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่ปี 2442 และจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุราว70ปี เพื่อถ่ายทำคลิปแหล่งเรียนรู้ ด้านจิตกรรมฝาผนัง ปฎิมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีน่าสนใจของตำบลวังทรายคำ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น