วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศกร.ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร 21001 /ทร31001) ระดับม.ต้นและระดับม.ปลาย โดยมอบหมายใบงาน การทำสื่อแหล่งเรียนรู้ตำบลด้านภูมิปัญญา และทดสอบการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น