วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 และ ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2566 มีการให้ความรู้่กับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในภาคเรียน ที่ 2/2566 เกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ หอประชุมฮอมฮัก สกร.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น