วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาวัสดุศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลายโดยได้ให้ใบงานนักษาฝึกปฏิบัติและชี้แจงการเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2567 ร่วมถึงติดตามมอบใบงานหนังสือเรียนนักศึกษารุ่นใหญ่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น