วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมี นายประสิทธิ์ สมงอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ 1 ตำบล วังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และได้ให้คำแนะนำ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน โดยมีวิทยากร คือ นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา พัฒนาการอำเภอวังเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มดนตรีพื้นเมือง กลุ่มฮอมฮักผ้าทอ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มลำแต้ๆน้ำพริกลาบ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU )กับ ศกร.ตำบลในการจัดกิจกรรมต่างๆ


 

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศน.สมพร เอี่ยม สำอางค์ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ n-net สกร.วังเหนือ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดย มีนายศิริพงษ์ ทะหล้า รองผอ.วังเหนือวิทยา หัวหน้าสนามสอบ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.สกร.วังเหนือ ตัวแทนศูนย์สอบ และบุคลากร ประจำสนามสอบ ต้อนรับ และรายงานสถานการณ์สนามสอบ ทั้งนี้ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ยังได้นิเทศห้องสอบ และกรรมการควบคุมห้องสอบ รายงานสถานการณ์

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมจีนน้ำใส ณ วัดทุ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสถิตย์บุญญานุวัตร โดยมีนางทองเเยาว์ ลาภใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เรียนจบหลักสูตร จำนวน 6 คน
 

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดโครงการศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน( กลุ่มสนใจ )หลักสูตรการย้อมผ้าสีครั่ง จำนวน 20 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม2567 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสมพร ใจคำ เป็นวิทยากร มีผู้เรียนจำนวน 7 คน มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.สกร อำเภอวังเหนือและครูจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและได้ให้คำแนะนำและให้กำลังแก่ผู้เรียน
 

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดโครงการศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน( กลุ่มสนใจ )หลักสูตรผ้าทอยกดอก จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม2567 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสมพร ใจคำ เป็นวิทยากร มีผู้เรียนจำนวน 7 คน 

วันที่ 22 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ดาวเหนือเกมส์ 2024 มี นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอแจ้ห่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาฯ ประกอบด้วย กรีฑา วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ทั้งครูและนักศึกษา จาก สกร.อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และ อำเภอเมืองปาน ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา ตลอดจน นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง oร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณพ่อนายกประสิทธิ์ สมงอน พ่อกำนันยนต์ ใจยัง ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนรางวัลณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

 

ศกร.ตำบลวังทรายคำนำรถมินิโมบายบริการในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ
 

https://www.youtube.com/watch?v=bDXdhgDVSHY แหล่งเรียนรู้ตำบลวังทรายคำ วัดบ้านก่อ