วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย และได้ให้ใบงาน/แบบทดสอบให้นักษาทำ ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ และได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดบ้านก่อที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่ปี 2442 และจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุราว70ปี เพื่อถ่ายทำคลิปแหล่งเรียนรู้ ด้านจิตกรรมฝาผนัง ปฎิมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีน่าสนใจของตำบลวังทรายคำ


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอวังเหนือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันหมอกควันไฟป่า มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คนโดยมี นายทรงพล โพนทา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สกร. อำเภอวังหนือ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม ทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 1.การทำแหนมย่าง (ศกร.ตำบลวังแก้ว) 2.การทำถั่วทอดสมุนไพร (ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว) 3. การทำปลาหมึกย่างรสเด็ด (ศกร.ตำบลวังเหนือ) 4. การทำหมูปิ้งอารมณ์ดี (ศกร.ตำบลวังทอง) 5.การทำไอศกรีมโบราณ (ศกร.ตำบลวังใต้/ศกร.คนพิการอำเภอวังเหนือ) 6.การทำเครื่องดื่มน้ำผึ้ง มะนาว โซดา (ศกร.ตำบลวังทรายคำ) 7.การทำเฉาก๊วยนมสด คาราเมล (ศกร.ตำบลร่องเคาะ) 8.กิจกรรมอ่านปันสุขและกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ/ครูอาสาสมัคร กศน./ศกร.ตำบลวังซ้าย) ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี นายเอกศักดิ์ บุญพา หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางกัณฐมณี สองสีโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย และ ขอขอบคุณ นายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำและ ทีมงานคนลานดินเปิดหมวกขับกล่อมดนตรี เพื่อให้ความสุขกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 

วันที่ 4 มกราคม 2567จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์วิชาวัสดุศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลายโดยได้ให้ใบงานนักษาฝึกปฏิบัติและชี้แจงการเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2567 ร่วมถึงติดตามมอบใบงานหนังสือเรียนนักศึกษารุ่นใหญ่ 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือนำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเถิน กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอวังเหนือ รวม 14 คน โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง