วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือนำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเถิน กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอวังเหนือ รวม 14 คน โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น