วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ นายภาณุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นิเทศการจัดโครงการทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดยมีนายอัศวิน อวดราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าสัก ร่วมเปิดโครงการ ณ บ้านป่าสัก หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบัติ ดุกล้า ครูกศนตำบล เป็นวิทยากรโดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำสมุนไพรพื้นบ้านมาแปรรูปในการทำยาดมสมุนไพรและสาธิตการนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคต่างๆในชีวิตประจำวัน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น