วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบาย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น