วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์ที่ 6 ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชาสค11001 สค21001 และ สค 31001 ครั้งที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย แบบ Onsite และ Onhand โดยให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อหนังสือเรียน สื่ออินเทอร์เน็ต และทำใบงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น