วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 9-12 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร ในด้านการคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี

1 ความคิดเห็น:

  1. The state seemed to trim debt by introducing loan curbs in July, and the central financial institution raised rates of interest in August, the first main economic system to take action through the pandemic. By the top of March, South Koreans of their twenties and thirties 토토사이트 held a report $395 billion in loans, a 14% increase from the same time last yr, according to the Bank of Korea. Those of their thirties have essentially the most publicity, with their debt equivalent to roughly 270% of their annual earnings. This figure isn’t far off from other OECD countries—Canadian millennials as an example, have a 216% debt-to-income ratio—but younger Koreans’ debt has exploded in recent years|in latest times|lately}.

    ตอบลบ