วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรเครือข่ายดีเด่น/นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี/บุคคลแบบอย่างที่ดีในการรักการอ่าน การแสดงผลงานวิชาการ การแสดง/จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ การประกวดโครงงาน/ส้มตำ/ลาบพื้นเมือง/ร้องเพลง บริการนวดแผนไทยจากชมรมคนพิการตำบลวังทอง ตลอดจนรถโมบายส่งเสริมการอ่าน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ ขอขอบคุณการฟ้อนจากชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น