วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 ครู กศน.ตำบลวังทรายคำ ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับ คณะกรรมการ ศสปชต. และนักศึกษาตัวแทนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้โครงการ UT2 for BCG ณ กศน.ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีนายศุภฤษ์ ใจเย็น เจ้าพนักสืบสวนสอบสวน กกต.ลำปาง มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น