วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Onsite online Onhand สัปดาห์ที่ 18 ครูให้นักศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้และให้ทำใบงานและจัดเตรียมสนามสอบปลายภาคโดยแนะนำการฝนรหัสให้นักศึกษาใหม่/ติดตามนักศึกษาที่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น