วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลวังทรายคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลตอบคำถามในgoogle classroom รวมถึงการให้นักศึกษาทดสอบการรู้หนังสือทั้ง3ระดับ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น