วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

สปายดี บ้านทุ่งฮี กศน.ตำบลวังทรายคำ กศน.อำเภอวังเหนือ รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรี่เมี่ยม ระดับจังหวัด 2565 รางวัลนี้มอบหึ้อแม่สมพร ใจคำ พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านทุ่งฮี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น