วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ ตลาดบ้านปงวัง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 กศน.ตำบวังทรายคำ ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการสืบฮีต สานฮอย การทำเครืองสืบชาตา โดยมีนายประสิทธิ์ สมงอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ประธานเปิดโครงการนายยนต์ ใจยังกำนันตำบลวังทรายคำ นายสิทธิชัย กระทุ่ม ผู้ใหญ่บ่านร่วมเปิดโครงการ โดยมีนายวรชาติ แก้วประภา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือ เป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 9 คน หญิง 11 คน