วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ กศน.ตำบลวังทอง และ กศน.ตำบลร่องเคาะ ร่วมจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและพึ่งตนเอง จำนวน 5 ชั่วโมง ณ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายจิระศักดิ์ ภาวนาผู้ใหญ่บ้านประธานเปิดโครงการ วิทยากรนายอรรถพล ลอมศรี มีกิจกรรมการทำธาตุอาหารแคลเซียมโบร่อน การทำหัวเชื้อไตรโคเดอม่า และการทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด และการมอบพันธ์ปลาให้กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มกราคม2564 จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ปงวัง หมู่ 3 ตำบลวังทรายคำมีนายธีระชัย ยุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นชาย 2คน หญิง18 คนโดยได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานในชุมชน


 

วันที่ 22 มกราคม2564 จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านก่อ หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ โดยมีนายธีระชัย ยุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นชาย 1 คนหญิง19 คนโดยได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานในชุมชน


 

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.อำเภอวังเหนือรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียน 1/2563

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #ไวรัสโควิด 19 และ #การประกาศ พรก.ฉุกเฉินในขณะนี้ อาจ ทำให้ผู้สมัครหลายๆ ท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครเรียนกับ กศน.อำเภอวังเหนือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าถึงระบบการศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ  จึงได้มีการให้ #ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563