วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลวังทรายคำได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือเข้าร่วมประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ สมัยสามัญสมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น